زیرساخت بومی نقشه‌ی سراسری ایران

زیرساخت نقشهٔ مپ نتیجه‌ی ۲۰ سال فعالیت در حوزه‌ی GIS است. ما با درنظرگرفتن نیازهای محلی کسب‌و‌کارهای مکان-مبنا، این زیرساخت قدرتمند رو توسعه دادیم تا بیشترین بازدهی رو در سرویس‌های ارائه شده داشته باشیم. سرعت بالای پاسخ سرویس‌ها در کنار دسترسی همیشگی به ما کمک کرده تا پاسخگوی نیاز بهترین‌ها در حوزه‌ی سرویس‌های نقشه باشیم.