قرارداد ارائه میزبانی سرویس‌های نقشه

مفتخریم که میزبانی سرویس‌های نقشه شما را بروی مپ برعهده داریم. لطفا پیش از تکمیل فرم درخواست سرویس تجاری نقشه موارد زیر را به دقت مطالعه نمایید. در ضوابط استفاده از میزبانی نقشه مپ که در پیش خواهد آمد شرکت شیوه نرم افزار گستر آسیا (سهامی خاص) به شماره ثبت 497810، به آدرس تهران، خیابان شهید بهشتی، خیابان پاکستان،کوچه شهید ساوجی‌نیا، پلاک5، تلفن 42070300،”شرکت”  و شما به عنوان مشتری سرویس‌های نقشه مپ به عنوان شخص حقیقی یا حقوقی “مشترک” نامیده خواهید شد.

ماده 1) موضوع قرارداد

1-1) موضوع قرارداد عبارت است از، فروش نقشه میزبانی‌شده توسط شرکت به مشترک.

ماده 2) مدت قرارداد

1-2) مدت قرارداد جهت ارایه سرویس از تاریخ ثبت درخواست به مدت دوازده ماه شمسی (12 ماه) خواهد بود.

ماده 3) مبلغ قرارداد و نحوه پرداخت

مشترک می‌تواند بر حسب نیاز خود از تمام سرویس‌ها یا بخشی از موارد مندرج در پیوست 1 این قرارداد از آن‌ها استفاده نمایند. هزینه استفاده از تمام سرویس‌ها بر اساس سقف درخواست روزانه در یک ماه به شرح زیر می‌باشد:

1-3) استفاده ماهانه از کلیه سرویس‌ها مجموعا تا 40،000 درخواست در روز، ماهانه مبلغ 500.000 تومان است. (سرویس استارت آپ)

2-3) استفاده ماهانه از کلیه سرویس‌ها مجموعا تا 100،000 درخواست در روز، ماهانه مبلغ 1.500.000 تومان است. (سرویس حرفه‌ای)

3-3) استفاده ماهانه از کلیه سرویس‌ها مجموعا تا 500،000 درخواست در روز، ماهانه مبلغ 2.500.000 تومان است.  (سرویس اختصاصی)

4-3) استفاده ماهانه از کلیه سرویس‌ها مجموعا تا 2،000،000 درخواست در روز، ماهانه مبلغ 5.000.000 تومان است.  (سرویس اختصاصی)

5-3) استفاده ماهانه از کلیه سرویس‌ها مجموعا تا 5،000،000 درخواست در روز، ماهانه مبلغ 10.000.000 تومان است.  (سرویس اختصاصی)

شماره حساب جهت واریز مبالغ مذکور مطابق ذیل است:

شماره حساب188-2-6156578-1بانک اقتصاد نوین ـ شعبه میدان هفت تیر – کد 188
شماره شباIR88-0550-0188-0020-6156-5780-01بانک اقتصاد نوین ـ شعبه میدان هفت تیر – کد 188

مشترک مختار است هزینه را به صورت ماهانه یا به صورت یکجا پرداخت کند.

تبصره 1: تا زمانی‌که تعداد درخواست‌ها از مجموع سرویس‌ها در تمامی روزهای یک ماه کمتر از 10،000 درخواست باشد، استفاده از تمامی سرویس‌ها در آن ماه رایگان خواهد بود. (سرویس رایگان)

تبصره 2: مالیات بر ارزش افزوده مبلغ فوق‌الذکر از طرف شرکت در هر صورتحساب محاسبه و توسط مشترک پرداخت می‌گردد.

تبصره 3: در صورتیکه مشترک کل مبلغ سالیانه را یکجا پرداخت کند، مشمول 20 درصد تخفیف خواهد شد.

ماده 4) تعهدات شرکت

1-4) شرکت متعهد به پشتیبانی سرویس موضوع قرارداد به مدت 12 ماه خواهد بود.

2-4) ارئه مشاوره و پشتیبانی جهت رفع مشکلات با توجه به سرویس مورد استفاده کاربر بر اساس ماده 6

3-4) پاسخ به مکاتبات فیمابین با توجه به سرویس مورد استفاده کاربر بر اساس ماده 6

4-4) محرمانه تلقی نمودن کلیه اطلاعات،داده ها،اسناد و مدارک دریافتی از سازمان خریدار و خودداری از بازگو کردن و یا انتشار اطلاعات داخلی سازمان خریدار بدون اجازه خریدار

5-4) ارائه گارانتی 9/99% بالا بودن سرویس

6-4) اعلام مکتوب میزان مصرف ماهیانه به خریدار از طریق ایمیل یا فکس

   

ماده 5) تعهدات مشترک

1-5) مشترک متعهد می‌گردد نسبت به معرفی نماینده خود جهت تحویل موضوع قرارداد، به صورت کتبی به شرکت اقدام نماید.

2-5) مشترک متعهد به پرداخت مبالغ قرارداد مطابق ماده 3 می‌باشد.

3-5) با توجه به ارائه توکن اختصاصی برای مشترک توسط شرکت، مشترک موظف به معرفی آدرس اینترنتی (URL) و IP استفاده کننده از خدمات میزبانی نقشه می‌باشد. در صورت عدم استفاده از توکن و یا عدم معرفی URL و IP توسط مشترک، شرکت مسئولیتی در قبال پاسخگویی به درخواست‌های بدون توکن یا خارج از IP و URL معرفی شده نخواهد داشت.

4-5) نمایش لوگو مپ بروی نقشه از الزامات استفاده از سرویس نقشه مپ می‎باشد و مشترک موظف به حفظ لوگوی مپ بروی نقشه می‌باشد. در صورت حذف لوگوی مپ، شرکت مجاز به بازنگری در ارائه سرویس به مشترک می‌باشد.

ماده 6) پشتیبانی

1-6) پشتیبانی از “سرویس رایگان” میزبانی نقشه مپ از طریق ارسال تیکت پشتیبانی و یا ایمیل بوده و شرکت موظف به پاسخگویی در ساعات اداری تا 24 ساعت پس از اعلام نماینده مشترک می‌باشد.

2-6) پشتیبانی از “سرویس استارت آپ” میزبانی نقشه مپ از طریق ارسال تیکت پشتیبانی یا ایمیل بوده و شرکت موظف به پاسخگویی در ساعات اداری تا 24 ساعت پس از اعلام نماینده مشترک می‌باشد.

3-6) پشتیبانی از “سرویس حرفه‌ای” میزبانی نقشه مپ از طریق ارسال تیکت پشتیبانی، ایمیل و یا تماس تلفنی بوده و شرکت موظف به پاسخگویی در ساعات اداری تا 8 ساعت پس از اعلام نماینده مشترک می‌باشد.

4-6) پشتیبانی از “سرویس حرفه‌ای” میزبانی نقشه مپ از طریق ارسال تیکت پشتیبانی، ایمیل و یا تماس تلفنی بوده و شرکت موظف به پاسخگویی در تمامی ساعات شبانه روز تا 4 ساعت پس از اعلام نماینده مشترک می‌باشد.

ماده 7) مالکیت و حقوق معنوی

1-7) کلیه حقوق معنوی و مادی و مالکیت نرم‌افزارها و اقلام موضوع این قرارداد در مدت اجرای قرارداد و پس از آن متعلق به شرکت می‌باشد. مشترک نمی‌تواند موضوع قرارداد را به صورت جزئی یا کلی به اشخاص ثالث بدون رضایت کتبی شرکت منتقل نماید.

ماده 8) فسخ قرارداد

1-8) چنانچه شرکت به هر یک از تعهدات خود عمل نکند، مشترک حق دارد با اعلام کتبی ظرف 15 روز این قرارداد را یک‌طرفه فسخ نماید. در این صورت شرکت ملزم به جبران هر گونه ضرر و زیان مرتبط با عدم اجرای تعهدات در قبال مشترک خواهد‌بود.

2-8) چنانچه مشترک به هر یک از تعهدات خود عمل نکند، شرکت حق دارد با اعلام کتبی ظرف 15 روز این قرارداد را یک‌طرفه فسخ نماید. در این صورت مشترک ملزم به جبران هرگونه ضرر و زیان مرتبط با عدم اجرای تعهدات در قبال شرکت خواهد‌بود.

 

ماده 9) شرایط فورس ماژور

1-9) در موارد وقوع فورس ماژور نظیر جنگ، زلزله و آتش‌سوزی و امور غیرقابل پیش‌بینی خارج از حیطه طرفین، که انجام قرارداد حاضر را برای آن‌ها غیرممکن سازد، طرف ذی‌ربط می‌تواند، تقاضای ختم قرارداد را از طرف مقابل درخواست نموده و طبق توافق طرفین عمل خواهد شد.

ماده 10) حل اختلاف

1-10) درصورت عدم توافق طرفین پیرامون شرایط فسخ قرارداد و یا تعبیر و تفسیر در مفاد این قرارداد، موضوع با تعیین داور مرضی الطرفین مورد بررسی قرارگرفته و در صورت عدم حصول نتیجه، مراتب با حاکمیت قوانین جمهوری اسلامی ایران و صلاحیت انحصاری دادگاه های ایران از طریق مراجع قضایی پیگیری خواهد شد.