سرویس تجاری نقشه فارسی

سرویس‌های تجاری مپ راهکاری ساده و ارزان برای توسعه دهندگان است تا به راحتی ایده‌های مکان محور خود را توسعه دهند. به کارگیری این سرویس‌ها به راحتی و با استفاده از کیت توسعه نرم‌افزار (SDK) مپ جهت توسعه به روی پلتفرم‌های وب و یا موبایل امکان پذیر است. SDK‌های مپ مسیر میانبری برای استفاده از نقشه و سرویس‌های مکان محور نقشه فارسی در توسعه ایده‌های شماست تا بدون دردسر بهترین ایده‌های مکان محور را پیاده سازی کنید.

سرویس آدرس‌دهی یا Reverse Geocode

سرویس آدرس یابی یا Geocode

سرویس مسیریابی یا Routing

سرویس جستجو بروی نقشه

نقشه فارسی برای همه ایران

زبان فارسی میراث ماندگار مردم این سرزمین است. ما نیز همیشه برآنیم تا بتوانیم قدمی حتی ناچیز در راستای گسترش این گنجینه کهن برای تمام مردم این سرزمین برداریم. مپ نقشه‌‌ای فارسی است که نه تنها در سیمای آشکار که در تاروپود آن نیز تلاش بر حفظ این فصل مشترک فرهنگ ایرانی همیشه سرلوحه کارمان بوده، هست و خواهد بود.

سرویس کروکی نقشه

سرویس تکیمل خودکار آدرس

سرویس داده محتوایی

سرویس تعیین محدوده‌ اختصاصی یا Geofencing

سرویس گزارش‌های مکان محور

هر لحظه و از کجا اطلاعات دریافتی از همکاران و یا کاربران‌تان را به صورت مکان محور دریافت کنید. فرد گزارش دهنده با مشخص کردن موقعیت جغرافیایی خود ضمن تایید موقعیت مکانی خود اطلاعات ارسالی را آماده استفاده در سرویس هوش مکانی مپ می‌نماید.